Kopisan

EPDP PROJESİ

Anasayfa > EPDP PROJESİ

LIFELONG LEARNING PROGRAMMETRANSFER OF INNOVATION, MULTILATERAL PROJECTS, LEONARDO DA VINCI  
LIFELONG LEARNING PROGRAMME 
PROJECT NUMBER – [LLP-LdV-TOI-2007-TR-064]           

Agreement number   LLP-Ldv-TOI-2007-TR-064
Contracting period   01/12/2007 – 30/11/2009
Year                   (2007-2009)
Country                   TURKEY
Project duration    24 months
Title                            « An Educational Platform for Physically Disabled People in Designing/Manufacturing of                                          Supporting Equipment »
Contractor:            TAGEM Kopisan Engineering Stationery Consultancy Computer and Industrial Products Ltd.
Contractor 
legal representative Gülten SOYDAN
Previous amendments Yes No

Bu proje, Avrupa Birliğinin Finasal Desteği ve T.C.Başbakanlık Ulusal Ajans Aracılığı ile Tagem Kopisan Ltd.Şti. Yürütücülüğünde ve Sakarya Üniversitesi  Koordinatörlüğünde  Yürütülmektedir.

 
EPDP Fiziksel Engelliler İçin Fiziksel Engellilerin İhtiyaç Duyduğu Yardımcı Araç Tasarımı-Geliştirilmesi-İmalatı-Seçimi-Kullanımı-Testleri Konusunda Karma (Uzaktan + Örgün) Eğitim Platformu Oluşturulması
Fiziksel engelliler toplumun önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Engelliler, sağlanan sosyal, ekonomik ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak günlük yaşam aktivitelerine ve çalışma hayatına daha fazla katılmak istemektedirler. Bu katılım isteği yardımcı araç (tekerlekli sandalye, protez vb.)  kullanımını zorunlu kılmaktadır. 
Engellilerin kullanacağı yardımcı araçlar, engelin durumuna ve diğer şartlara bağlı olarak  genellikle kişiye özel ve ayrıcalıklı tasarım-imalat-test kriterleri gerektirmektedir. Bu gereklilik, Avrupa’daki iş gücü maliyetlerinden dolayı araç fiyatlarının çok yüksek olmasına veya ucuz fakat güvenliksiz uzak doğu araçlarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Her iki durumda da engelliler olumsuz olarak etkilenmektedir.
 
Proje, fiziksel engelliler için yardımcı araç tasarımı-geliştirilmesi-imalatı-seçimi-kullanımı-testleri konularında uygulamalı eğitim platformunun oluşturulmasını hedeflemektedir. Proje ile;
 
Yardımcı araçlarla ilgili tüm aşamalarda engellilerin daha fazla katılımının sağlanması,
Doğrudan kullanıcıların katılımı ile tüm aşamalarda optimizasyonunun sağlanması,

Proje, engelli araçları konusunda deneyimi olan Tagem Kopisan Ltd.Şti.’nin koordinatörlüğünde, yurt içinden; Proje konusunda uzman eğitici kadrosuna sahip Sakarya Üniversitesi, her türlü bilgi, döküman ve yetkiye sahip başbakanlık özürlüler idaresi, engellilerle ulaşımı ve iletişimi sağlayacak Türkiye Sakatlar Konfederasyonu, engellilerin rehabilitasyonu, meslek edinmesi ve istihdamına yönelik çalışan Kocaeli Büyükşehir Belediyesie Bağlı Gülen Yüzler,  engellilere yönelik destek faaliyetleri ile yerel yönetimler (belediyeler) arasında ön plana çıkan Adapazarı Merkez Belediyesi, engelli araçlarının imalatı konusunda Türkiye’nin en büyük kuruluşlarından birisi olan Faz Elektrik (Belmo) A.Ş., yurt dışından Almanya, Bulgaristan ve Romanya’dan konusunda uzman  ortakların katılımları ile gerçekleştirilecektir. Konuyla ilgili tüm kesimlerin aynı çatı altında, ortak ve ulaşılabilir bir hedef için bir araya gelmeleri, çıktıların yüksek verimli ve yaygın etkiye sahip olmasını  ve paylaşılmasını sağlayacaktır. 
Proje süresince ve sonuçlandığında, engelliler için yüksek  verimli bir istihdam ortamı oluşturulacaktır.
Katma değerin yüksek olduğu medical sektöre, istihdam oranı oldukça düşük olan engellilerin doğrudan yönlendirilmiş olacak ve daha yüksek yaşam standartlarına kavuşması sağlanacaktır.
Proje ile ülkemizde pek gelişmemiş olan bir sektöre hareket getirilmiş olacaktır. 

Engellilerin kullandığı yardımcı araçlara ait ulusal ve uluslar arası standartlara uygunluğun araştırılacağı test alt yapısının oluşturulması, dolayısıyla güvenliğin artırılması.

Üretim hızının yavaş ve üretimin genellikle tekil (kişiye özel) olması engellilerin yapısına uygun olduğundan başarı dolayısıyla özgüven artacaktır. Bu sonuç platformun yaygınlaşmasına neden olacaktır.

Engelli araçlarının seçimi-kullanımı konusunda kolay anlaşılır, uygulanabilir ve sistematik dijital ve basılı  döküman ve eğitim seti hazırlanacaktır.

Sağlanacak WEB tabanlı iletişim ve etkileşim projenin diğer Avrupa ülkelerindeki engellilerle paylaşımını sağlayacaktır.

Proje, sektörde Avrupa’nın dünyanın diğer bölümüyle rekabet kabiliyetini artıracaktır.

Tüketici-yardım alan, kapalı ortamlarda fizyolojik problemlerin yanında psikolojik sıkıntılara da düşen engelliler, üretici-yardım eden,  çalışan ve istihdam oluşturan bir konumuna geçecektir.

Proje diğer engelli grupları ve dezavantajlı gruplar için de model olabilecek bir karakterdedir.

Proje ile engellilerin mesleki eğitimine yönelik yeni eğitici kadrosuda yetişmiş olacaktır. 

Engelliler, kullandıkları araçların hangi özelliklere sahip olması gerektiğini yaşayarak bildiklerinden, tasarım, üretim ve test kriterlerinin belirlenmesinde daha verimli olacaktır. Proje sonucunda, daha kullanışlı ve güvenli araçlar çıkacaktır.

www.epdp.eu.com